ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti
RD [/S] [/Q] [drev:]sti

/S Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede
mapper
og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

/Q Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med
/SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Genopretter læsbare oplysninger fra en defekt eller beskadiget
disk.

RECOVER [drev:][sti]filnavn
Se onlineoversigten over kommandoer i Windows Hjælp, før du
udfører
kommandoen RECOVER.C:\WINDOWS>HELP REM
Optager kommentarer (REM) i en batchfil eller CONFIG.SYS.

REM [kommentar]
GOTO : HELP REN
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... console/da/051.htm

0.077

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How can i synchronize directories in Q-Dir whit xcopy.exe?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /