PATH: Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.


... Eksempler på kommandoen "PATH"
... "PATH" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "PATH"

Kommandoen: "PATH" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "PATH"

Det`PATH`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at konfigurere søgestien for eksekverbare filer. Her er nogle eksempler på brug af`PATH`-Kommando: Eksempel 1: Vis den aktuelle søgesti:

PATH

Beskrivelse: Viser det aktuelle indhold af søgestien. Eksempel 2: Tilføjelse af en mappe til søgestien:

PATH %PATH%;C:\Nyere\vejviser

Beskrivelse: Tilføjer mappen "C:\New\Directory" til den aktuelle søgesti.`%PATH%`bruges til at bevare den eksisterende søgesti. Eksempel 3: Tilføjelse af flere mapper til søgestien:

PATH %PATH%;C:\vejviser1;D:\vejviser2

Beskrivelse: Tilføjer mapperne "C:\Directory1" og "D:\Directory2" til den aktuelle søgesti. Eksempel 4: Fjernelse af en mappe fra søgestien:

PATH %PATH:C:\Til\Fjernelse\vejviser=%

Beskrivelse: Fjerner mappen "C:\To\Remove\Directory" fra den aktuelle søgesti. Eksempel 5: Indstilling af søgestien til en bestemt mappe:

PATH C:\Ny\vejviser

Beskrivelse: Indstiller søgestien til mappen "C:\New\Directory". Bemærk, at dette erstatter den eksisterende søgesti. Eksempel 6: Søg efter eksekverbare filer i en bestemt mappe:

PATH C:\Min\program;%PATH%

Beskrivelse: Sætter søgestien til "C:\Mit\Program" og beholder den eksisterende søgesti. Dette understreger, at mappen C:\My\Program søges først. Eksempel 7: Midlertidig ændring af søgestien i en batchfil:

@ECHO OFF
SETLOCAL
PATH %PATH%;C:\Temp\Tools
REM Udfør kommandoerne her, der har brug for den midlertidige mappe
ENDLOCAL

Beskrivelse: I en batch-fil`SETLOCAL`bruges til kun at ændre søgestien lokalt for denne fil uden at påvirke den globale søgesti for hele sessionen. Eksempel 8: Permanent ændring af søgestien i systemmiljøvariablen:

SETX PATH "%PATH%;C:\Ny\vejviser" /M

Beskrivelse: Med`SETX`Søgestien kan opdateres permanent i systemmiljøvariablen.`/M`betyder, at den anvendes til systemmiljøet i stedet for brugermiljøet. Bemærk venligst, at ændringer til`PATH`-Kommando træder normalt ikke i kraft med det samme. Du skal starte en ny kommandoprompt for at ændringerne træder i kraft.

"PATH" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.

PATH [[drev:]sti[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for at rydde alle søgestier og få cmd.exe til kun
at søge i den aktuelle mappe.
Skriv PATH uden parametre for at vise de aktuelle søgestier.
Inkludering af %PATH% i den nye definition af søgestier betyder,
at de gamle søgestier vedhæftes den nye definition.

Vigtig information, tip til kommandoen "PATH"

Når man arbejder med`PATH`kommando i Windows kommandoprompt, er der nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Syntaks for miljøvariable: Sørg for at bruge syntaksen til at redigere miljøvariabler korrekt.`%PATH%`bruges til at få adgang til det aktuelle indhold af`PATH`- Variabler at få adgang til. 2. Brug separatorer: De individuelle mapper i`PATH`variable er normalt adskilt af semikolon (`;`) adskilt. Sørg for at bruge separatoren korrekt. 3. Forskel på store og små bogstaver: Den`PATH`kommandoen i Windows-kommandoprompten skelner normalt ikke mellem store og små bogstaver. Det betyder, at store og små bogstaver ikke betyder noget. Alligevel er det en god praksis at opretholde den korrekte stavning. 4. Ændringer træder ikke i kraft med det samme: Hvis du`PATH`kommando i en kommandoprompt, træder ændringerne typisk ikke i kraft med det samme i den aktuelle session. Du skal starte en ny kommandoprompt for at bruge de opdaterede miljøvariabler. 5. Undgå duplikerede poster: Sørg for at undgå duplikerede poster i`PATH`at undgå. Duplikerede indtastninger kan føre til uregelmæssigheder i udførelsen af ​​kommandoer. 6. Mappen med mellemrum: Hvis en mappe i`PATH`Hvis det indeholder mellemrum, skal det være omgivet af anførselstegn for at sikre, at det fortolkes korrekt.

PATH %PATH%;"C:\Vejviser med mellemrum"

7. Systemmiljø eller brugermiljø: Bemærk forskellen mellem systemmiljøet og brugermiljøet. Ændringer på`PATH`i systemmiljøet påvirker alle brugere, mens ændringer i brugermiljøet kun påvirker den nuværende bruger. 8. `SETX`-Permanent ændringskommando: Hvis du ønsker at foretage en permanent ændring på`PATH`Hvis du vil gøre dette, så brug det`SETX`-Kommando. Bemærk, at ændringer i systemmiljøet kan kræve en genstart.

SETX PATH "%PATH%;C:\Ny\vejviser" /M

9. Bemærk søgerækkefølgen: Rækkefølgen af ​​mapperne i`PATH`påvirker søgningen efter eksekverbare filer. Systemet kigger først i den mappe, der er først i`PATH`står. Du kan ændre rækkefølgen for at sikre, at visse versioner af programmer foretrækkes. 10. Indstil miljøvariabler med SET: Du kan`SET`kommando til at foretage midlertidige ændringer af`PATH`skal laves i den aktuelle session.

SET PATH=%PATH%;C:\Temp\Tools

Tag disse punkter i betragtning, når du...`PATH`kommando i Windows kommandoprompt for at sikre, at du konfigurerer søgestien effektivt og undgår potentielle problemer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje PATH - Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.

HTTP: ... console/da/045.htm
0.077
16948

Mehrere Konten / User Accounts am Windows 11 Rechner erstellen!

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

Windows 11 blocks desktop programs from starting!

Can I force shutdown on Windows 11?

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

Standardtext für die Desktop-Kurznotiz unter Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)