Kommando-linje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en anden mappe. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flytter filer og omdøber filer og mapper.

Sådan flyttes en eller flere filer:
MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]filnavn1[,...] destination

Sådan omdøbes en mappe:
MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]mappenavn1 mappenavn2

[drev:][sti]filnavn1 Angiver placeringen og navnet på filen
eller
filerne, du vil flytte.
destination Angiver den nye placering af filen.
Destination
kan består af et drevbogstav og et
kolon, et
mappenavn eller en kombination heraf.
Hvis du kun
flytter én fil, kan du desuden medtage
et filnavn,
hvis du vil omdøbe filen, når du
flytter den.
[drev:][sti]mappenavn1 Angiver den mappe, du vil omdøbe.
mappenavn2 Angiver mappens nye navn.

/Y Undertrykker anmodningen om at
bekræfte, at den
eksisterende destinationsfil må
overskrives.
/-Y Medfører en anmodning om at bekræfte,
at en
eksisterende destinationsfil må
overskrives.

Parameteren /Y må medtages i miljøvariablen COPYCMD. Dette kan
tilsidesættes med /-Y på kommandolinjen. Standard er at bede om
bekræftelse ved overskrivning, medmindre kommandoen MOVE udføres
fra et batchscript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.

PATH [[drev:]sti[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for at rydde alle søgestier og få cmd.exe til kun
at søge i den aktuelle mappe.
Skriv PATH uden parametre for at vise de aktuelle søgestier.
Inkludering af %PATH% i den nye definition af søgestier betyder,
at de gamle søgestier vedhæftes den nye definition.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Tilsidesætter behandlingen af et batchprogram og viser
meddelelsen
Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte . . .GOTO : HELP POPD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando-linje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en anden mappe.

HTTP: ... console/da/044.htm
0.108
17169

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Warum sind bei Vista keine Desktopverknüpfungen möglich?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Hilfreiche Start Parameter bei portablem Q-Dir Einsatz!

 /

Console command to see IP Address, can I on Windows 10/8.1/7?

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

Win 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows-7 Betriebssystem?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Wie formatiere ich unter Windows 8.1/10 neue Festplatten, oder erstelle eine neue Partition?

 /