Kommando-linje FTYPE - Viser eller ændrer filtyper, der bliver brugt i filtypetilknytni....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Viser eller redigerer filtyper, der bruges i filtypetilknytninger

FTYPE [filtype[=[kommandoåbningsstreng]]]

filtype Angiver filtypen, der skal undersøges
eller ændres
kommandoåbningsstreng Angiver åbningskommandoen, der skal
bruges til at
starte filer af denne type.

Skriv FTYPE uden parametre for at få vist de aktuelle filtyper,
der har
kommandostrenge til åbning af filer. FTYPE startes med et
filtypenavn
og viser den aktuelle kommandoåbningsstreng for den pågældende
filtype.
Hvis du ikke angiver noget for kommandoåbningsstrengen, sletter
kommandoen
FTYPE kommandoåbningsstrengen for filtypen. I en
kommandoåbningsstreng
erstattes %0 eller %1 af filnavnet, der startes via
tilknytningen.
%* henter alle parametre, og %2 henter første parameter, %3 anden
osv.
%~n henter alle de resterende parametre startende med n'te
parameter,
hvor n kan være mellem 2 og 9, begge inklusive.

Eksempelvis vil:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

give dig mulighed for at starte et Perl-script som følger:

script.pl 1 2 3

Hvis du vil eliminere behovet for at skrive filtypenavnene, skal
du gøre
følgende:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Derved startes scriptet som følger:

script 1 2 3C:\WINDOWS>HELP GOTO
Går til en navngivet linje i et batchprogram.

GOTO etiket

etiket Angiver en tekststreng, der er brugt i
batchprogrammet som
etiket.

En etiket angives på en linje for sig selv, begyndende med et
kolon.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres GOTO på følgende
måde:

Kommandoen GOTO accepterer nu destinationsetiketten :EOF, der
overfører
kontrollen til slutningen af den aktuelle batch-scriptfil. Dette
er en
let måde at afslutte en batch-scriptfil på uden at definere en
etiket.
Skriv CALL /? for at få en beskrivelse af udvidelserne af
kommandoen
CALL, der gør denne funktion nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
'GRAFTABL' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern
kommando,
et program eller en batchfil.
GOTO : HELP HELP
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando-linje FTYPE - Viser eller ændrer filtyper, der bliver brugt i filtypetilknytninger.

HTTP: ... console/da/034.htm
0.155
19414

Problem mit Pfad zur eigenen ini Datei mit Anführungszeichen!

 /

Sprache bei der Installation definieren und Stille Installation!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Erstellen eines Screenshots in Windows 8.1, 10 und Autosave als eine Datei!

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

Ein Stress-Test für den Windows-Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

How to enable or disable Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /