FIND: Søger efter en tekststreng i en eller flere filer.


... Eksempler på kommandoen "FIND"
... "FIND" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "FIND"

Kommandoen: "FIND" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "FIND"

Det`FIND`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at søge efter en streng i tekstfiler. Her er nogle eksempler: Eksempel 1: Simpel tekstsøgning:

FIND "søgeterm" fil.txt

Beskrivelse: Søger efter teksten "Søgeord" i filen "File.txt" og udskriver alle linjer, der indeholder strengen. Eksempel 2: Ignorer følsomhed for store og små bogstaver:

FIND /I "søgeterm" fil.txt

Beskrivelse: Ignorerer store og små bogstaver, når der søges efter "search_term" i filen "File.txt". Eksempel 3: Find linjer med et bestemt antal tegn:

FIND /C "søgeterm" fil.txt

Beskrivelse: Tæller antallet af linjer i "File.txt", der indeholder søgeordet, og udskriver antallet. Eksempel 4: Visning af linjenumre:

FIND /N "søgeterm" fil.txt

Beskrivelse: Søger efter "søgeord" i "File.txt" og viser linjenumrene på de fundne linjer. Eksempel 5: Søg i alle filer i en mappe:

FIND "søgeterm" C:\vejviser\*

Beskrivelse: Søger efter "søgeord" i alle filer i den angivne mappe og udskriver linjerne, der indeholder strengen. Eksempel 6: Søg i alle tekstfiler i en mappe:

FIND "søgeterm" C:\vejviser\*.txt

Beskrivelse: Søger efter "søgeord" i alle tekstfiler i den angivne mappe og udskriver linjerne, der indeholder strengen. Eksempel 7: Omdiriger output til en separat fil:

FIND "søgeterm" fil.txt > fundet_rækker.txt

Beskrivelse: Søger efter "søgeord" i "File.txt" og omdirigerer det fundne output til filen "FoundLines.txt". Eksempel 8: Brug af regulære udtryk:

FIND /R "^[0-9]" fil.txt

Beskrivelse: Søger efter linjer i "File.txt", der starter med et ciffer ved hjælp af regulære udtryk (`/R`) bruges. Eksempel 9: Vis omgivende linjer:

FIND "søgeterm" fil.txt /C

Beskrivelse: Søger efter "søgeord" i "File.txt" og udlæser de omgivende linjer (med kontekst). Eksempel 10: Vis kun rækker uden hits:

FIND /V "søgeterm" fil.txt

Beskrivelse: Viser kun de linjer i "File.txt", der ikke indeholder søgeordet. Det er vigtigt at bemærke, at`FIND`kommando i kommandoprompten giver grundlæggende søgefunktionalitet, men til mere komplekse opgaver eller behandling af større mængder data kan mere avancerede værktøjer eller scriptsprog som PowerShell være bedre egnet.

"FIND" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Søger efter en tekststreng i en eller flere filer.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "streng" 
[[drev:][sti]filnavn[ ...]]

/V Viser linjer, der IKKE indeholder den angivne 
streng.
/C Viser kun antallet af linjer, der indeholder 
strengen.
/N Viser linjenumre sammen med de viste linjer.
/I Ignorerer store/små bogstaver ved søgning efter 
strengen.
/OFF[LINE] Ignorer ikke filer med attributtet for offline 
angivet.
"streng" Angiver den tekststreng, der skal søges efter.
[drev:][sti]filnavn
Angiver en eller flere filer, der skal søges i.

Hvis der ikke angives en sti, søger FIND efter den tekst, der 
skrives ved prompten eller sendes videre fra en anden kommando.

Vigtig information, tip til kommandoen "FIND"

Ved brug af`FIND`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Skæver mellem store og små bogstaver: Standard er at søge efter`FIND`Der tages højde for store og små bogstaver. Hvis du vil udføre en søgning, der skelner mellem store og små bogstaver, skal du tilføje muligheden`/I`tilføjet.

FIND /I "søgeterm" fil.txt

2. Udgangskode: `FIND`returnerer en udgangskode, der angiver søgningen succes. En exit-kode på 0 betyder, at søgetermen blev fundet, mens en exit-kode på 1 betyder, at søgetermen ikke blev fundet.

FIND "søgeterm" fil.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Søgeordet blev ikke fundet.
) ELSE (
    ECHO Søgeordet blev fundet.
)

3. Omdiriger output: Du kan omdirigere output fra`FIND`omdirigere til en fil for at gemme de fundne resultater.

FIND "søgeterm" fil.txt > fundet_rækker.txt

4. Regulære udtryk: Du kan`FIND`med regulære udtryk ved at bruge muligheden`/R`tilføje.

FIND /R "^[0-9]" fil.txt

5. Søg på tværs af flere filer: Du kan`FIND`at søge på tværs af flere filer ved at bruge et jokertegn (`*`) brug.

FIND "søgeterm" C:\vejviser\*

6. Brug af`/C`for omkringliggende linjer: Muligheden`/C`viser de omgivende linjer (med kontekst) for at se konteksten for den fundne streng.

FIND "søgeterm" fil.txt /C

7. Søg efter strenge med mellemrum: Hvis søgeordet indeholder mellemrum, skal du sætte strengen i anførselstegn.

FIND "Søgeord med mellemrum" fil.txt

8. Søg efter en streng, der begynder med en skråstreg (/): Hvis søgeordet begynder med en skråstreg (/), skal du tilføje et escape-tegn (\) før skråstregen.

FIND "\/søgeterm" fil.txt

Det er vigtigt at bemærke det`FIND`er en enkel og grundlæggende søgefunktion i Windows kommandoprompt. Til mere avancerede søgebehov eller behandling af store mængder data kan mere specialiserede værktøjer eller scriptsprog som PowerShell være bedre egnet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje FIND - Søger efter en tekststreng i en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/030.htm
0.109
15574
Deactivate keyboard keystroke in Windows 10/11! Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 11 / 10! Spell checker Windows 11/10 spelling mistakes, settings! The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11! Rename automatically saved Windows desktop icons layouts! Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1! Use random color for a desktop note on Windows 11, 10, 8.1, ...! Activate offline files on Windows 10/11! Externen Monitor bei zugeklapptem Notebook nutzen unter Windows 10/11! Ändern der Titelleisten-Farbe der Desktop APPs in Windows-10 11!(0)