netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Bruk: add announcefilter [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen som skal brukes til å bygge opp filteret. Merknader: Sletter et godkjenningsfilter for ruter mottatt på et grensesnitt. Eksempler: add announcefilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - kommando Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Viser overordnet og underordnet WINS-servere for hvert kort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ipx set netassign
Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med.
netsh interface ip show address
Viser IP-adressekonfigurasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.14
20191

USB Stick überprüfen bei Windows-7, wie geht das?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Kann man Windows 8.1/8 parallel zu Windows-7, Vista, XP installieren?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, can I?

 /

Problembehandlung in Windows-7, es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Im Datei-Explorer sind mehrere Registerkarten. Wie schließe ich sie?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /