netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.187
19088

Windows-10/8.1/7/XP unter Windows-10 in Virtual-Box, funktioniert so was?

 /

Restore the location of the default profile directory on Windows 10!

 /

Wie liste ich aller Benutzer auf, über die cmd.exe (Eingabeaufforderung)?

 /

How can i add or customize languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Kann man das Hervorheben der Spalte bei Windows-7/8.1/10 deaktivieren? 

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /